Набавка медицинске опреме ЈН број 35/2019 Општинска управа

///Набавка медицинске опреме ЈН број 35/2019 Општинска управа

Набавка медицинске опреме ЈН број 35/2019 Општинска управа

 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора партија 1

Обавештење о закључењу уговора партија 2

2019-06-06T15:09:18+02:00