Набавка горива за превозна средства ЈН 4/2019 Општинска управа

///Набавка горива за превозна средства ЈН 4/2019 Општинска управа

Набавка горива за превозна средства ЈН 4/2019 Општинска управа

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

2019-03-01T07:51:12+01:00