Набавка електричне енергије за јавну расвету ЈН број 5/2019 Општинска управа

///Набавка електричне енергије за јавну расвету ЈН број 5/2019 Општинска управа

Набавка електричне енергије за јавну расвету ЈН број 5/2019 Општинска управа

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

2019-03-13T12:23:06+01:00