На иницијативу општине Петровац на Млави и Завичајног музеја Петровац на Млави, а одлуком Националног комитета за нематеријално културно наслеђе Републике Србије, елемент Кување жмара је уписан у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије који се води у Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду.