Сви заинтересовани грађани за овај јавни конкурс, додатне информације и помоћ могу добити у канцеларији бр. 25 у згради општине Петровац на Млави или путем телефона на број 012/332722 локал 228

Изјава

Програм доделе бесповратних средстава

Текст јавног конкурса

Образац пријаве