Каравани запошљавања су нова услуге Националбне службе за запошљавање која је обухваћена пројектом ИПА 2012. Услуга каравана запошљавања је усмерена ка теже запошљивим лицима, односно ка оним лицима која због здравственог стања, недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика или других разлога нису пријављена на евиденцију Националне службе.

Активности Националне службе у оквиру наведене услуге обухватају информисање тражиоца запослења о условима и начинима пријављивања на евиденцију, о правама и обавезама незапосленог лица, о услугама Националне службе, као и мерама активне политике запошљавања, пријављивања лица на евиденцију Националне службе, саветовање у запошљавању.

Предуслов за спровођење активности у оквиру наведене услуге је успостављање сарадње Филијала Националне службе са локалном самоуправом и социјалним партнерима у циљу обезбеђивања одговарајућег простора и то на локацији приступачној локалном становништву (Месна заједница, Дом културе, Задруга, Основна школа и сл.) као и информисање становништва.

Планирање и реализација услуге Каравана запошљавања се спроводи у складу са предвиђеним обухватом лица одређеном динамиком.

Активности се спроводи изласком на терен мобилног тима Националне службе Филијале Пожаревац који чине три члана:

  1. Јадранка Момчиловић – саветник за запошљавање
  2. Драгана Недељковић – саветник за остваривања права за случај незапослености у I степену
  3. Наташа Јездимировић – организатор програма запошљавања

Основна документација која је потребна за пријављивање:

  • лична карта или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту.
  • доказ о школској спреми или стручној оспособљености (оригинал документа на увид).
  • акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу).
  • други доказ у складу са законом (уверење, потврда, изјаве).

Каравани запошљавања биће организовани у насељу Шетоње у петак 30. јула 2021. године.