Настава онлајн основних предмета за основце биће емитована на Трећем каналу јавног сербиса, а за средњошколце на РТС “Планета”.
Настава ће се емитовати по блоковима, а школски дан иако ће га ђаци проводити кући уз ТВ, почиње у осам ујутро. Последњих неколико дана постављана је платформа и снимани први часови.
Од првог до четвртог разреда Основне школе предаваће се онлајн математика, српски и свет око нас. Пети разред имаће матеметику, српски, биологију, историју и географију. Шестаци приде и физику, а седми и осми разред физику и хемију.
Средње школе од основних предмета имаће онлајн математику, српски, физику, хемију, биологију, историју и географију.
Иако ће ђацима на ТВ предавати професори који нису њихови, у матичним школама просветни кадар ће бити задужен за све остале наставне садржаје који ће се одвијати путем разних платформи, мрежа и електронских средстава комуникације. Дакле, иако се не иде у школу, одмора ни за ђаке ни за професоре, нема.
Основци. Наставни садржај на трећем каналу Радио-телевизије Србије (РТС Канал 3) биће за ученике основног образовања. Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји, који су у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења.
Часови ће бити емитовани према распореду по разредима, који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.rasporednastave.gov.rs).
За све ученике од првог до седмог разреда настава ће бити у блоковима од по два часа дневно. Ученици осмог разреда имаће наставу у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту.
У допису које је Министарство просвете упутило школама у коме су упутства о настави, наводи се да су истовремено са емитовањем ТВ часова, наставници у обавези да у сарадњи са одељенким старешинама остваре потребну комуникацију са ученицима и/или њиховим родитељима.
Ова препорука је идентична за основне и средње школе и односи се на додатна упутства за учење након емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задаци за вежбање у радној свесци, домаћи задаци – есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи и друго).
Дакле, наставници ће радити на предметима који ће бити мање заступљени учењем преко канала РТС Канал 3 (музичка култура, ликовна култура, физичко и здравстено васпитање, страни језици, техника и технологија, информатика и друго). Настава се емитује на каналу Радио-телевизије Србије – РТС “Планета” и све наставне јединице и теме биће доступне на овој платформи.
У допису које је Министарство просвете проследило свим школама наводи се да је обавеза средње школе да на свом сајту постави банер са свим линковима на којима се може приступити лекцијама и платформама за учење. Наставници су у обавези да у сарадњи са одељењским старешинама остваре потребну комуникацију са ученицима и/или њиховим родитељима како би дали додатна упутства за учење након емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задаци за вежбање у радној свесци, домаћи задаци – есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи, извештај о мини пројекту и друго).
Министарство је посебно указало на потребу да осим садржаја који ће бити припремљени за емитовање на РТС Канал 3 и платформи РТС Планета, наставници основних и средњих школа (општеобразовних и стручних предмета), будући да најбоље познају своје ученике, припреме предавања са радним материјалима и презентацијама са упутствима за учење. Тај материјал треба да буде доступан ученицима путем електронске поште, Viber група.
– У случају да интернет није доступан свим ученицима, обавеза је директора и одељењских старешина да распоред часова који ће бити емитовани на РТС Канал 3 редовно објављују на месту које је директно доступно ученицима и родитељима. Места на којима може бити истакнут распоред су: улаз школе, спољашња огласна табла и слично. Распоред часова може се прослеђивати и путем СМС порука и друштвених мрежа – наводи се у упуству школама.
Иначе, сви емитовани часови биће доступни и на платформи РТС Планета, где се могу накнадно и више пута прегледати, истог или наредних дана. Министарство наводи да оператери неће наплаћивати проток и пренос података за наведене едукативне садржаје. Осим на ТВ каналима наставницима и ученицима основних и средњих школа на располагању је велики број онлајн платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams), као и национална платформ за онлајн учење “Моја школа”.
– Њиховим коришћењем, наставници и ученици биће у ситуацији да остваре интеракцију и размену материјала, као и да прате напредовање ученика и потребу за подршком у остваривању програмских садржаја – наводи се у препорукама које су добиле школе.
Препоруке министарства имају и обавезујући карактер. Тако се обавезују директор школе, наставничко веће и педагошки колегијум да без одлагања приступе изради недељног оперативног плана са кључним активностима у остваривању образовно-васпитног рада.
– Циљ овог планирања је да се обезбеди што већа укљученост ученика у различите видове учења, координисан рад наставника у припреми образовних материјала за ученике и праћење дневне опретећености ученика у складу са узрасним карактеристика – наводи се у допису Министарства.
Све време док траје онлајн настава одвијаће се и контрола колико је ко научио.
– На основу материјала које наставници достављају ученицима и на основу повратних информација ученика након праћења ТВ лекција (часова) и других образовних садржаја, потребно је да наставници бележе податке о напредовању ученика до којих могу доћи кроз различите врсте размена (домаћи задаци, структурирана вежбања и провере, есеји, пројекти, презентације, цртежи и др.). Своје продукте и домаће задатке ученици могу достављати наставницима путем мејла (слике, фајлови) или у оквиру одабране онлајн платформ – стоји у саветима за школе како би се што боље организовале на нови систем рада.
За евиденцију образовно-васпитних активности на даљину одговорни су наставници и директор школе. Наставници су у обавези да у електронски дневник евидентирају све реализоване ТВ часове и друге наставне јединице. Теме које су реализоване путем других видова комуникације (РТС Планета, платформе за управљање електронским учењем, упутства дата мејлом и други алати за видео конференције) са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). Ова евиденција ће бити у функцији верификовања реализоване наставе, чиме се стварају услови да редован завршетак наставне године.
Евиденција наставе на даљину у школама које не користе електронски дневник треба да се заснива на белешкама и евиденцијама које на индивидуалном нивоу воде наставници, да би се, по нормализовању услова, потребни подаци могли накнадно унети у књиге евиденције образовно-васпитног рада.

Званични сајтови школских установа на територији општине Петровац на Млави:

Корисни линкови: