Јавно комунално предузеће”Паркинг сервис” Петровац на Млави обавештава кориснике својих услуга и ширу јавност да се пословне просторије предузећа однедавно налазе на новој адреси у улици Бате Булића бб у згради “Елмоса” поред ТЦ “Зелена пијаца” у некадашњим просторијама ЈП “Дирекција за изградњу и развој” из Петровца на Млави.