Програм професионалних обука за незапослене реализује се у оквиру пројекта „Вештине за послове – Унапређивање прилика за запошљавање и социјалну инклузију маргинализованих група кроз побољшање пословног окружења у Источној Србији“ који финансира Краљевина Норвешка кроз пројекат „Норвешка за вас – Србија“, а који имплементира Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ у партнерству са Регионалном агенцијом за развој Источне Србије – РАРИС.

Програм ће бити реализован за укупно 80 полазника, за које ће обуке бити потпуно бесплатне, док полазници сносе евентуалне пратеће трошкове (храна, трошкови пута и сл.). Након завршетка процеса пријава, биће формиране групе и дефинисане локације на којима ће се реализовати поједине обуке, о чему ће сви пријављени бити обавештени.

– Сектори у оквиру којих су планиране обуке за различита занимања: туризам и повезане услужне делатности, дигитални маркетинг.

– Ко може да се пријави: незапослени и то:

 1. млади (18-29 година),
 2. жене,
 3. рурално становништво, и
 4. припадници других осетљивих група,

са пребивалиштем на територији неке од програмских општина, тј:

 1. Голубац,
 2. Велико Градиште,
 3. Петровац на Млави,
 4. Кучево,
 5. Жагубица,
 6. Мало Црниће,
 7. Жабари,
 8. Велика Плана,
 9. Смедеревска Паланка.

Где ће бити реализоване обуке: Голубац, Велико Градиште, Петровац на Млави, Велика Плана. Напомена: обука ће бити реализована на локацији где постоји мин. 5 пријављених полазника за конкретно занимање.

– Како ће се реализовати обуке: део обука биће реализован кроз теоретска предавања, део кроз практичну наставу, а на крају је предвиђено полагање испита на основу којег ће полазници добити сертификат о стручној спреми. Заинтересовани полазници ће такође имати могућност да додатно похађају лиценцирану обуку за почетнике у пословању.

–  Кад ће бити реализоване обуке: начелно од фебруара до јуна 2021. Године

Начин пријаве: попуњавањем формулара на линку: https://forms.gle/ymw1UByLwA51792t5

– Рок за пријаву: 20. јануар 2021.

 

За додатне информације, контактирајте нас на:

Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ – РРА БП

Стари корзо 30/3, Пожаревац

012/510-824, 511-823

office@rra-bp.rs