ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ

 

Решење о исправци решења о расподели средстава бр. 400-1246/2016-02 од 18.07.2016.

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

            Обавештавамо све учеснике Jавног конкурса за избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Петровац на Млави који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Петровац на Млави за 2016. годину, којима су Решењем број 400-1052/2016-02 од 20.06.2016. године додељена одређена средства, да је потребно да нам у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гласник РС”, бр. 16/2016) без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима.

Решење о расподели средстава