Дана 13. фебруара 2017. године у дневном листу “ДАНАС” број 70-77 (страна 18) објављен је текст јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години.

Конкурс траје 15 дана од дана објављивања у дневном листу “ДАНАС”.

Одлука о расписивању јавног конкурса

Јавни позив

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1- Буџет пројекта


Решење о образовању комисије за медије


Предлог комисије за оцењивање пројеката

Решење о расподели средстава


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

          Обавештавају се сви учесници Конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Петровац на Млави који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину, који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.