Дана 23. априла 2019. године у недељном листу „РЕЧ НАРОДА“ (страна 26) објављен је текст Јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години.

Конкурс траје 15 дана од дана објављивања у недељном листу “РЕЧ НАРОДА”.


Јавни позив


Обрасци за пријаву у WORD (.docx) формату


Решење о образовању комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2019. годину


Предлог комисије за расподелу средстава

Решење о расподели средстава


Информација за учеснике јавног конкурса