На основу члана 13 Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС 10/13, 142/14 , 103/15 члан 5. став 2, и 101/16) и  Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2022 годину, број 320-/22-03/1 од 15.03.2022. године, комисија за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја расписује: Јавни  позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2022. години

Јавни позив осемењавање 2022