Позивају се грађани општине Петровац на Млави да у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања овог позива пријаве штету насталу као последицу елементарне непогоде која је погодила општину Петровац на Млави у јулу и августу месецу 2018. године.

Пријава штете врши се подношењем пријаве у писарници општинске управе – канцеларија број 5.

Комплетан документ: