Одлука о расписивању конкурса (PDF)

На основу члана Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса која реализују удружења грађана за доделу средстава из буџета општине Петровац на Млави, бр. 06-5/2017-02-14 од 23.01.2017. године и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују Удружења грађана и финансира се из буџета општине Петровац на Млави у 2017. години, бр. 06-7/2017-02-3 од 08.02.2017. године, Комисија за расписивање и спровођење јавног позива за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Петровац на Млави, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ (PDF)

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС (PDF)

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС (DOC)

Извештај о утрошку буџетских средстава (PDF)

Извештај о утрошку буџетских средстава (DOC)

Конкурс је отворен до 25. фебруара 2017. године


10.04.2017. године

 Ранг листа програма пристиглих на јавни позив за финансирање удружења грађана из буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину

Учесници Конкурса имају право приговора у року од 5 (пет) дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору комисија доноси у року од 15 (петнаест) дана од дана његовог пријема.


04.05.2017. године

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ И ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА