Позивају се сва удружења грађана да доставе програме од јавног интереса које реализују и које се финансирају из буѕета општине Петровац на Млави. Право учешћа на јавни конкурс имају удружења грађана са програмима од јавног интереса у области комуналне делатности. Последњи дан за предају конкурсне документације је 21. фебруар 2018. године

 Јавни позив

 Одлука о расписивању јавног позива

 Пријава за конкурс – ОБРАЗАЦ 2018


Ранг листа (DOC)