Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом монтажних кућа и откупом сеоских домаћинстава са окућницом, у оквиру регионалног стамбеног програма, подпројекат 8, расписала је јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица.
Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица се додељује према условима предвиђеним Законом о избеглицама са циљем решавања стамбениг потреба избеглица на територији локалних самоуправа.
Иста може бити додељена породицама избеглица које су услед догађаја из периода 1992. до 1995. године стекле статус избеглица у Републици Србији без трајног решења у земљи порекла или у Републици Србији.
Помоћ се додељује према критеријумима регионалног стамбеног програма, а имајући у виду критеријуме угрожености утврђене од стране UNHCR-a.
Земљиште на којима се налазе или би требало да се налазе стамбени објекти за које се конкурише може да се налази на било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.
Детаљне информације и потребна документација могу се добити код повереника за избеглице и миграције Општинске управе општине Петровац на Млави: Драган Благојевић 062 101 72 57
Јавни позив можете погледати овде – ЈАВНИ ПОЗИВ (PDF)