Јавни позив

Образац 2б

Образац 2a

Образац 1б

Образац 1а

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства

Захтев