Јавни позив

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром

Образац 1а

Образац 1б

Образац 2a

Образац 2б