Предмет јавног позива је додела средстава за реализацију програма којима се оставарује општи интерес у области спорта у 2016. години у укупном износу од 15.000.000,00 динара.

Редовни програм

Предмет јавног позива је додела средстава за реализацију ванредних програма којима се оставарује општи интерес у области спорта у 2016. години у укупном износу од 685.000,00 динара.

Ванредни програм