На основу члана 5. и 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2022. годину, број 320-/22-03/1 од 15.03.2022. године, комисија за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја расписује:

Јавни  позив за доделу постицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (за набавку нових машина и опреме за примарну обраду земљишта, као и машина за допунску обраду, ђубрење,  сетву, заштиту биља и за наводњавање)  на територији општине Петровац на Млави у 2022.години.

pdf ikona ok - Туристичка организација Града ТребињаЈавни позив машине

pdf ikona ok - Туристичка организација Града ТребињаЗахтев машине

pdf ikona ok - Туристичка организација Града ТребињаИзјава машине