На основу члана 5. и 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2022. годину, број 320-/22-03/1 од 15.03.2022. године, комисија за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја расписује:

Јавни  позив за доделу постицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу)  на територији општине Петровац на Млави у 2022. Години.

pdf ikona ok - Туристичка организација Града ТребињаЈавни позив пластеници

pdf ikona ok - Туристичка организација Града ТребињаЗахтев пластеници

pdf ikona ok - Туристичка организација Града ТребињаИзјава пластеници

pdf ikona ok - Туристичка организација Града ТребињаИзјава о површинама под пластеницима