На основу члана 5. и 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2021. годину, број 320-13/21-03/1 од 25.2.2021. године, а који је СО Петровац на Млави усвојила Одлуком о усвајању извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Петровац на Млави за 2020. годину и програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Петровац на Млави за 2021. годину број 020-63/2021-02 од 29.3.2021. године, Комисија за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  расписује: Јавни  позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору)  на територији општине Петровац на Млави у 2021. години

Јавни позив 2021

Захтев

Изјава