На основу члана 13 Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС 10/13, 142/14 и 103/15 члан 5. став 2,) Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Петровац на Млави за 2022 годину, број 320-44/22-03/1 од 15.03.2022. године, kомисија за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја расписује: Јавни  позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку иmовину пољопривредних газдинстава (набавка квалитетних говеда свиња , оваца и коза свих раса,за производњу меса ) на територији општине петровац на млави у 2022. години

Јавни позив приплодна грла 2022