Комисија за расписивање и споровођење Јавног позива за избор прогама од јавног интереса које реализују удружења и финансирају се из буџета општине Петровац на Млави РАСПИСУЈЕ Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави.

Јавни конкурс се расписује за пројекте цркава и верских заједница за 2018. годину.

Рок за подношење пријава је 20. март 2018. године

Ближе услове и критеријуме конкурса можете пронаћи у документацији у прилогу.


 Јавни позив

 Одлука о расписивању јавног позива

 Образаз за пријаву на конкурс

 Правилник


За додатне информације на распoлагању је број телефона 064 8679 821 и емаил адреса pr@petrovacnamlavi.rs


 Ранг листа


 Одлука о додели средстава