Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе

Решење о образовању конкурсне комисије за јавни конурс за попоњавање положаја заменика начелника Општинске управе

Решење о постављењу заменика начелника општинске управе