Комплетат јавни конкурс можете погледати у прилозима: