НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

 

Комплетан јавни конкурс општине Петровац на Млави можете преуизети или погледати ОВДЕ

Комплетан јавни конкурс Националне службе за за пошљавање можете преузети или поглердати ОВДЕ

Документа:

Образац пријаве за Јавни позив општине Петровац на Млави

Захтев за Националну службу за запошљавање Петровац на Млави