Општина Петровац на Млави расписује Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката и програма  у области социјалне и дечије заштите.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса, односно последњи дан за подношење пријава је среда 16.02.2022. године.

Конкурсна документација ( образац 1, образац 2 и образац 3) као и смернице налазе се на линку испод текста и попуњавају се искључиво електронским путем, односно ручно попуњене пријаве неће се разматрати.

Сва удружења која буду одабрана за суфинансирање од Општине у обавези су да на крају године доставе попуњен образац за финансијски и наративни извештај.

Јавни конкурс социјална и дечија заштита 2022

Образац 1 пријава на конкурс 2022

Образац 2 пријава на конкурс за удружења 2022

Образац 3 буџет пројекта конкурс за удружења 2022

Решење о формирању комисије 2022

Смернице социјална и дечија заштита 2022


Листа вредновања и рангирања Социјална и дечија заштита 2022


Предлог одлуке социјална и дечија заштита

Одлука у области социјалне и дечије заштите