Општина Петровац на Млави расписује Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката и програма  у области развоја спорта и омладине.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса, односно последњи дан за подношење пријава је среда 16.02.2022. године.

Конкурсна документација ( образац 1, образац 2 и образац 3) као и смернице налазе се на линку испод текста и попуњавају се искључиво електронским путем, односно ручно попуњене пријаве неће се разматрати.

Сва удружења која буду одабрана за суфинансирање од Општине у обавези су да на крају године доставе попуњен образац за финансијски и наративни извештај.

Јавни конкурс развој спорта и омладине 2022

Образац 1 пријава на конкурс 2022

Образац 2 пријава на конкурс за удружења 2022

Образац 3 буџет пројекта конкурс за удружења 2022

Решење о формирању комисије 2022

СМЕРНИЦЕ РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 2022


Листа вредновања и рангирања развој спорта и омладине 2022


Предлог одлуке развој спорта и омладине

Одлука у области развоја спорта и омладине