У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Статута општине Петровац на Млави. Јавна расправа ће се одржати у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави у периоду од 21.11.2018. до 11.12.2018. године од 08 до 15 часова.

Грађани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити лично или писменим путем Комисији за Статут Скупштине општине Петровац на Млави.

Нацрт Статута општине Петровац на Млави можете преузети ОВДЕ


ИЗВЕШТАЈ о јавној расправи