Јавна расправа о Предлогу Локалног антикорупцијског плана општине

Петровац на Млави

Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља о којима Србија преговара са Европском
унијом о процесу приступања Унији, која обухвата правосуђе, основна права и борбу против
корупције.
Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23 усвојен је
на седници Владе 27. априла 2016. године који утврђује обавезу локалних самоуправа да изради и
усвоји свој Локални антикорупцијски план (ЛАП)
Са наведеним Антикорупцијским планом предвиђа се јачање превентивних антикорупцијских
механизама на нивоу локалних самоуправа Републике Србије.
Агенција за борбу против корупције израдила је Модел ЛАП-а и доставила је свим локалним
самоуправама Републике Србије заједно са упутствима и препорукама за израду и усвајање ЛАП-
а. Општинско веће општине Петровац на Млави је дана 01.08.2017. године усвојило Предлог
Локалног антикорупцијског плана општине Петровац на Млави. Да би се ЛАП усвојио од
Скупштине општине Петровацц на Млави, Скупштина општине је образовала посебну радну групу
која је саставила нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Петровац на Млави и упутила
исту на јавну расправу која ће трајати од 03.08..2017. године До 18.08.2017. Године до 24,00
часова.
Предлог Локалног антикорупцијског плана објављен је на сајту општине Петровац на Млави, а
примедбе и сугестије на текст ЛАП-а, физичка и правна лица, (грађани, органи и организације)
могу бити давани лично у Великој сали Скупштине општине Петровац на Млави и преко следећег
e-maila: marina@petrovacnamlavi.rs.

Нацрт Локалног антикорупцијског плана за општину Петровац на Млави можете погледати ОВДЕ