У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2021. годину. Јавна расправа се одржава у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави почев од 13.11.2020. године закључно са 03.12.2020. године, у периоду од 08,00 до 15,00 часова.

Заинтересована физичка и правна лица своје примедбе, предлоге и сугестије на нацрт Кадровског плана Општинске управе за 2021. годину могу доставити лично или писменим путем Општинској управи општине Петровац на Млави.

Нацрт Кадровског плана Општинске управе за 2021. годину можете преузети ОВДЕ