Позивамо грађане и заинтересовану јавност да узму учешће у јавној расправи која се односи на усвајање нацрта Плана развоја општине Петровац на Млави 2020-2027.

Јавна расправа се одржава у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави почев од 02.12.2019. године закључно са 11.12.2019. године до 09,00 часова.

Грађани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити лично или писменим путем Општинској управи општине Петровац на Млави као и на мејл адресе: info@petrovacnamlavi.rs  и gvozdicboris@yahoo.com

Сам документ можете погледати у прилогу испод текста.

Нацрт Плана развоја општине Петровац на Млави 2020-2027