У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о предлогу Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину и предлогу Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину. Јавна расправа ће се одржати у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави у периоду од 11.12.2017. до 15.12.2017. године од 08 до 15 часова.

Грађани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити лично или писменим путем Општинској управи општине Петровац на Млави.

Предлог Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину можете преузети ОВДЕ а предлог Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину можете преузети ОВДЕ