Јавна набавка број 4/2017 за угоститељске услуге Општинске управе

///Јавна набавка број 4/2017 за угоститељске услуге Општинске управе

Јавна набавка број 4/2017 за угоститељске услуге Општинске управе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

2017-02-07T13:50:34+02:00