ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

Преузми документ (PDF)

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

Преузми документ (PDF)

У дневним новинама – листу “ДАНАС” објављен је дана 23.03.2015. :

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

Преузми документ (PDF)

ОБРАСЦИ:

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВА

ОБРАЗАЦ ТАБЕЛА


Решење о образовању комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информаисања за 2015. годину који се финансирају из буџета општине Петровац на Млави

Преузми документ (PDF)


Решење о СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ

Решења о образовању Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информаисања за 2015. годину који се финансирају из буџета општине Петровац на Млави

Преузми документ (PDF)


РЕШЕЊЕ

о расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. 

Преузми документ (PDF)


ИНФОРМАЦИЈА

Преузми документ (PDF)