Израда путних пројеката – Кнежица, Забрђе, Крвије ЈН број 15/2019 Општинска управа

///Израда путних пројеката – Кнежица, Забрђе, Крвије ЈН број 15/2019 Општинска управа

Израда путних пројеката – Кнежица, Забрђе, Крвије ЈН број 15/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

2019-03-14T07:58:14+02:00