• Јавна набавка број 15/2016
  • Конкурсну документацију и позив за подношење понуда можете преузети у линковима:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори


14.10.2016. године

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава


28.10.2016. године

Одлука о додели уговора


07.11.2016. године

Обавештење о закљученом уговору