Израда Пројектно-техничке документације за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем ЈН број 62/2018 Општинска управа

///Израда Пројектно-техничке документације за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем ЈН број 62/2018 Општинска управа

Израда Пројектно-техничке документације за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем ЈН број 62/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Питања и одговори 1

 Одлука о додели уговора

 Обавештење о закључењу уговора

2019-01-11T08:37:39+02:00