Израда пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави ЈН број 61/2018 Општинска управа

///Израда пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави ЈН број 61/2018 Општинска управа

Израда пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави ЈН број 61/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

 Обавештење о закључењу уговора

2019-01-16T08:21:03+02:00