Израда елабората за водотокове ЈН број 13/2019 Општинска управа

///Израда елабората за водотокове ЈН број 13/2019 Општинска управа

Израда елабората за водотокове ЈН број 13/2019 Општинска управа

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Питања и одговори 1

 Одлука о додели уговора

 Обавештење о закључењу уговора

2019-02-25T07:24:27+02:00