ОДЛУКА о расписивању избора за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави 2017


 Обавештење о расписивању избора за Савет Месних заједница за насељена места на подручју општине Петровац на Млави за дан 14.05.2017. године


 УПУТСТВО о спровођењу избора за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави 2017

 ОБРАСЦИ

 РОКОВНИК за извршење изборних радњи у поступку избора чланова Савета у Месним заједницама у којима су расписани избори


 Упутства о спровођењу избора за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави, расписаних за 14. мај 2017. године


 Сагласност за коришћење личног имена у називу изборне листе за чланове Савета Месне заједнице


ЛИНК: Решења о одређивању бирачких места по месним заједницама за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави


РЕШЕЊА О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНИХ ЛИСТА

 1. Група грађана “За будућност Мелнице – Владан Станојловић” Мелница
 2. Група грађана “За наше Кладурово” Кладурово
 3. Група грађана “За бољу Манастирицу – Денис Перић” Манастирица
 4. Група грађана “Драгојевић за бољу Мелницу” Мелница
 5. Група грађана “За наше Кладурово и очување Влашке традиције” Кладурово
 6. Група грађана “За боље Кладурово – Жељко Радовановић” Кладурово
 7. Група грађана “За бољи Бошњак – Дејан Живановић” Бошњак
 8. Група грађана “За боље Панково – Неша Владисављевић” Панково
 9. Група грађана “За бољи Рановац – Робин Грбиновић” Рановац
 10. Група грађана “За лепши Рановац – Радиша Младеновић” Рановац
 11. Група грађана “Јаношевић Станиша – За бољу Мелницу” Мелница
 12. Група грађана “Војислав Михајловић” Старчево
 13. Група грађана “За бољу Дубочку – Зоран Лукић” Дубочка
 14. Група грађана “За боље Велико Лаоле – Небојша Влајић Босанац” Велико Лаоле
 15. Група грађана “За бољи Ћовдин – Дејан Добросављевић” Ћовдин
 16. Група грађана “За бољи Лопушник – Даниловић Драгиша” Лопушник
 17. Група грађана “За боље Ждрело – Златко Траиловић” Ждрело
 18. Група грађана “Горан Бошковић” Старчево
 19. Група грађана “За лепше Добрње – Владан Миливојевић” Добрње
 20. Група грађана “За лепшу и бољу будућност Стамнице – Небојша Радуловић” Стамница
 21. Група грађана “За боље Крвије” Крвије
 22. Група грађана “За бољи Рашанац – Милојковић Бобан” Рашанац
 23. Група грађана “Живорад Јанковић – За наш Поповац” Велики Поповац
 24. Група грађана “За боље Забрђе – Реља Степановић” Забрђе
 25.  Група грађана “За бољи Буровац – Раде Тасић Буровац
 26. Група грађана “За бољу Стамницу – Велизор Рајић” Стамница
 27. Група грађана “За боље Шетоње – Ранковић Небојша” Шетоње
 28. Група грађана “За бољи Велики Поповац – Драган Мијатовић Мијат” Велики Поповац
 29. Група грађана “За бољи Велики Поповац – Миленко Вићентијевић” Велики Поповац
 30. Група грађана “За боље Каменово – Миловановић Бојан Црња” Каменово
 31. Група грађана “За боље Трновче – Лазић Живорад Трновче
 32. Група грађана “Бојан Јанковић” Лопушник
 33. Група грађана “За боље Орљево – Николић Бобан” Орљево
 34. Група грађана “За бољи Петровац на Млави – Душко Нединић” Петровац на Млави
 35. Група грађана “Заједно за Рашанац – Радованче Алексић” Рашанац
 36. Група грађана “За боље Мало Лаоле” Мало Лаоле
 37. Група грађана “Ћовдин” Ћовдин
 38. Група грађана “За бољи Табановац – Јовица Симић” Табановац
 39. Група грађана “За лепше и боље Крвије – Мирослав Гвоздић” Крвије
 40. Група грађана “Лесковац – Бранислав Николић” Лесковац
 41. Група грађана “За боље Добрње – Добросављевић Момчило” Добрње
 42. Група грађана “За Шетоње село весело – Драган Маринковић” Шетоње
 43. Група грађана “За бољу Орешковицу – Синиша Милић” Орешковица
 44. Група грађана “Младих за бољи Вошановац” Вошановац
 45. Група грађана “За боље Старчево – Зоран Јанковић” Старчево
 46. Група грађана “За боље Везичево – Никола Миловановић” Везичево
 47. Група грађана “Кадић Предраг Бусур Побеђује” Бусур
 48. Група грађана “Заједно за Стамничку реку” Стамничка река
 49. Група грађана “Сложно за Рановац – Колеровић Ненад” Рановац
 50. Група грађана “За толеранцију – Синиша Вујчић” Орешковица
 51. Група грађана “За бољу Бистрицу – Бобан Шпирић” Бистрица
 52. Група грађана “За бољу будућност Орешковице – Радовановић Слађан” Орешковица
 53. Група грађана “Милан Лика Бранковић – Контра” Велико Лаоле
 54. Група грађана “Сутра почиње одмах – Милан Јаношевић” Велико Лаоле
 55. Група грађана “За уједињено Каменово – Душко Стевановић” Каменово
 56. Група грађана “За бољу Витовницу – Игор Поповић” Витовница
 57. IГрупа грађана “Прави људи на правом месту – Милан Мишковић” Петровац на Млави
 58. Група грађана “Кнежица на 1. месту” Кнежица
 59. Група грађана “За бољу Кнежицу – Мирковић Иван” Кнежица
 60. Група грађана “За бољи Буровац” Буровац
 61. Група грађана “Омладина Буровца” Буровац

РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ И ПРОГЛАШЕЊУ ЗБИРНИХ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. БИСТРИЦА
 2. БОШЊАК
 3. БУРОВАЦ
 4. БУСУР
 5. ЋОВДИН
 6. ДОБРЊЕ
 7. ДУБОЧКА
 8. КАМЕНОВО
 9. КЛАДУРОВО
 10. КНЕЖИЦА
 11. КРВИЈЕ
 12. ЛЕСКОВАЦ
 13. ЛОПУШНИК
 14. МАЛО ЛАОЛЕ
 15. МАНАСТИРИЦА
 16. МЕЛНИЦА
 17. ОРЕШКОВИЦА
 18. ОРЉЕВО
 19. ПАНКОВО
 20. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
 21. РАНОВАЦ
 22. РАШАНАЦ
 23. ШЕТОЊЕ
 24. СТАМНИЦА
 25. СТАМНИЧКА РЕКА
 26. СТАРЧЕВО
 27. ТАБАНОВАЦ
 28. ТРНОВЧЕ
 29. ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ
 30. ВЕЛИКО ЛАОЛЕ
 31. ВЕЗИЧЕВО
 32. ВИТОВНИЦА
 33. ВОШАНОВАЦ
 34. ЗАБРЂЕ
 35. ЖДРЕЛО

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. БИСТРИЦА Дом културе
 2. БОШЊАК Дом културе
 3. БУРОВАЦ Основна школа
 4. БУСУР Основна школа
 5. БУСУР Основна школа
 6. ВЕЗИЧЕВО Дом културе
 7. ВЕЛИКО ЛАОЛЕ Кафана “Тиха ноћ”
 8. ВЕЛИКО ЛАОЛЕ Основна школа
 9. ВЕЛИКО ЛАОЛЕ Дом културе
 10. ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ Основна школа
 11. ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ Стара зубна амбуланта
 12. ВОШАНОВАЦ Основна школа
 13. ВИТОВНИЦА Дом културе
 14. ДОБРЊЕ Основна школа
 15. ДУБОЧКА Основна школа
 16. ЖДРЕЛО Дом културе
 17. ЗАБРЂЕ Дом културе
 18. КАМЕНОВО Основна школа
 19. КЛАДУРОВО Месна канцеларија
 20. КНЕЖИЦА Дом културе
 21. КРВИЈЕ Основна школа
 22. ЛЕСКОВАЦ Дом културе
 23. ЛОПУШНИК Дом културе