ОДЛУКА о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Петровац на Млави за дан 25.04.2021. године


ОБРАСЦИ

Захтев за издавање потврде о упису у ЈБС грађана – за кандидате за чланове савета

УПУТСТВО о спровођењу избора за чланове Савета Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави 2021

РОКОВНИК за извршење изборних радњи у поступку избора чланова Савета у Месним заједницама у којима су расписани избори


Решење о одређивању бирачких места


Месна заједница БИСТРИЦА

_________________________

Месна заједница БОШЊАК

_________________________

Месна заједница БУРОВАЦ

_________________________

Месна заједница БУСУР

_________________________

Месна заједница ВЕЗИЧЕВО

_________________________

Месна заједница ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ

_________________________

Месна заједница ВОШАНОВАЦ

_________________________

Месна заједница ВИТОВНИЦА

_________________________

Месна заједница ДОБРЊЕ

_________________________

Месна заједница ДУБОЧКА

_________________________

Месна заједница ЖДРЕЛО

_________________________

Месна заједница ЗАБРЂЕ

_________________________

Месна заједница КАМЕНОВО

_________________________

Месна заједница КЛАДУРОВО

_________________________

Месна заједница КНЕЖИЦА

_________________________

Месна заједница КРВИЈЕ

_________________________

Месна заједница ЛЕСКОВАЦ

_________________________

Месна заједница ЛОПУШНИК

_________________________

Месна заједница МАЛО ЛАОЛЕ

_________________________

Месна заједница МАНАСТИРИЦА

_________________________

Месна заједница МЕЛНИЦА

_________________________

Месна заједница ОРЕШКОВИЦА

_________________________

Месна заједница ОРЉЕВО

_________________________

Месна заједница ПАНКОВО

_________________________

Месна заједница ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

_________________________

Месна заједница РАНОНАЦ

_________________________

Месна заједница РАШАНАЦ

_________________________

Месна заједница СТАМНИЦА

_________________________

Месна заједница СТАМНИЧКА РЕКА

_________________________

Месна заједница СТАРЧЕВО

_________________________

Месна заједница ТАБАНОВАЦ

_________________________

Месна заједница ТРНОВЧЕ

_________________________

Месна заједница ЋОВДИН

_________________________

Месна заједница ШЕТОЊЕ


РЕШЕЊА о утврђивању и проглашавању Збирних изборних листа за избор чланова Савета месних заједница;


РЕШЕЊА о образовању бирачких комисија за избог чланова Савета МЗ – 25.04.2021. године