Званичан сајт Републичке изборне комисије


Општи избори у Србији 2022. биће одржани 3. априла 2022. на којима ће бити изабран председник и посланици Народне скупштине.


Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је све грађане да на време провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак (ЈБС) и да ли су им уписани подаци тачни, како би могли да остваре право гласа на изборима који ће бити одржани 3. априла. Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и може се извршити непосредно у општинској, односно градској управи у којој грађанин има пребивалиште, као и електронским путем на линку:

Упит у бирачки списак


АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

  Обавештење за гласаче


  Одлука о разрешавању и именовању чланова и заменика чланова ОИК

  Пословник о раду општинске изборне комисије

Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Петровац на Млави