Комисија за реализацију мере енергетске санације на седници одржаној 5.9.2022.год. у консултацији са надлежнима из Министарства рударства и енергетике, утврдила је да постоји грешка у претходно објављеној јединственој прелиминарној ранг листи, те се на овај начин врши исправка прелиминарне ранг листе.

Учесници конкурса имају право приговора на јединствену прелиминарну листу у року од осам дана од дана објављивања јединствене прелиминарне ранг листе.
Приговор се подноси у писарници Општинске управе у канцеларији број 5.
Комисија je дужна да размотри поднете приговоре на јединствену прелиминарну листу као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена,у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.
Јединствена прелиминарна ранг листа објавлзује се на огласној табли Општинске управе општине Петровац на Млави и званичној веб презентацији Општине Петровац на Млави.

pdf ikona ok - Туристичка организација Града Требиња Исправка прелиминарне ранг листе породичних кућа, станова и стамбених зграда