Извештај о раду за 2021. годину

План рада за 2022. годину


Извештај о раду за 2020. годину

План рада за 2021. годину


Извештај о раду за 2019. годину

Сагласност на годишњи извештај о раду за 2019. годину

План рада за 2020. годину


План рада за 2019. годину

Извештај о раду саобраћајне инспекције за 2018. годину

Сагласност на годишњи извештај о раду за 2018. годину


 План рада за 2018. годину

 Годишњи извештај о раду за 2017. годину


 Извештај о раду за 2016. годину

План рада за 2017. годину


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ