Извештај о раду за 2021. годину

План рада за 2022. годину


Извештај о раду за 2020. годину

План рада за 2021. годину


Годишњи план рада за 2020. годину

Мишљење Комисије на годишњи план рада за 2020. годину

Годишњи извештај о раду за 2019. годину

Сагласност министарства на годишњи извештај о раду за 2019. годину

 Годишњи план рада комуналне инспекције за 2019. годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2018. годину

Сагласност на годишњи извештај о раду за 2018. годину


 Годишњи план рада комуналне инспекције за 2018. годину


 Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. годину


 Извештај о раду за 2016. годину

 Оперативни план инспекцијског надзора у спречавању нелегалног промета дувана и производа од дувана изван продајног објекта за 2016. и 2017. годину

 Годишњи план рада за 2017. годину

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ