Комунална инспекција

//Комунална инспекција
Комунална инспекција 2019-04-08T10:06:46+02:00

 Годишњи план рада комуналне инспекције за 2019. годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2018. годину

Сагласност на годишњи извештај о раду за 2018. годину


 Годишњи план рада комуналне инспекције за 2018. годину


 Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. годину


 Извештај о раду за 2016. годину

 Оперативни план инспекцијског надзора у спречавању нелегалног промета дувана и производа од дувана изван продајног објекта за 2016. и 2017. годину

 Годишњи план рада за 2017. годину

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ