Извештај о раду за 2021. годину

План рада за 2022. годину


Извештај о раду за 2020. годину

План рада за 2021. годину


План рада за 2020. годину

Мишљење на годишњи план рада за 2020. годину

Извештај о раду за 2019. годину

 Сагласност на годишњи извештај о раду за 2019. годину

 План рада за 2019. годину


 План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину

 Извештај о раду за 2017. годину


План инспекцијског надзора за 2017. годину

Годишњи извештај за 2016. годину


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

ПРОПИСИ, АКТА И ДОКУМЕНТА