Exchange 5

/Exchange 5
Exchange 5 2019-07-19T08:58:26+02:00

Пројекат: ,,Управљање јавном својином за ефикасније локалне самоуправе’’

Пројекат се финансира средствима Европске уније, кроз „Exchange 5“ програм, а спроводи га Град Пожаревац, као водећи партнер, са још шест општина партнера – Петровац на Млави, Кучево, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица.
Трајање Пројекта: 21.12.2018.-21.12.2019.
Вредност Пројекта 208.650,00 евра
Циљ: Пројекат ће допринети локалном економском развоју, кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга у седам локалних самоуправа у Браничевско-подунавском региону. Овај специфични циљ ће се постићи давањем конкретних резултата као решења за стварне потребе и ограничења циљних група и крајњих корисника, кроз три групе активности:
– Јачање административних, организационих и техничких капацитета 7 ЈЛС за ефикасно управљање имовином
– Побољшане базе података о јавној имовини која су предмет преноса у власништво локалних самоуправа
– Побољшани предуслови за коришћење јавне имовине
Технички капацитети запослених биће побољшани у Граду и 6 партнерских општина кроз унапређење постојећег ИТ система, административни и организациони капацитети биће побољшани кроз унапређење структура управљања имовином и знања и вештина запослених. Осим тога, преузимањем власништва и овлашћења над датом локалном јавном имовином, партнерске општине ће имати прилику да
а) ефикасно и ефективно управљају јавном имовином
б) осигурају предуслове за напредније развојне активности у будућности
ц) буду транспарентније и одговорније у пружању услуга својим грађанима.
Пројекат ће директно допринети побољшању ситуације крајњих корисника.
Пословни сектор и пољопривредници који користе или су заинтересовани да постану корисници пољопривредног земљишта у јавном власништву у партнерским ЈЛС ће имати користи од добијања валидних и ажурних информација, јасне методологије за одређивање цене закупа и укупних ефикаснијих услуга; Потенцијални инвеститори који су директно заинтересовани за коришћење локалне јавне имовине ће бити боље информисани о критеријумима коришћења и транспарентној алокацији јавне имовине; ПРД и РГЗ ће моћи да ажурирају своју базу података у складу са тренутном ситуацијом; Целокупно становништво у седам партнерских општина ће имати користи од ефикаснијих услуга локалне управе, транспарентнијег и инклузивнијег процеса доношења одлука и самим тим вишег животног стандарда.

Пројекат ће допринети локалном економском развоју, кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга у управљању јавном својином у седам локалних самоуправа Браничевско-подунавског региона.